Cookies

Vysoce respektujeme vaše soukromí.
A proto je pro nás bezpečnost na prvním místě.

Cookies

Směrnice o používání
souborů Cookies

Cookies jsou anonymní textové soubory, které webové stránky provozované společností Lionite s.r.o., IČ 08378991, DIČ CZ08378991, se sídlem Malínská 174/30, 620 00 Brno  („webové stránky“) uloží do prohlížeče zařízení, ze kterého si webové stránky prohlížíte. Cookies obsahují informace o navštívené webové stránce, jejím nastavení nebo úkonech na ní provedených. Cookies nelze samostatně bez dalšího použít jako identifikátor pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek.

Konkrétní seznam cookies, včetně doby jejich zpracování najdete v Přehledu cookies.

Funkční (Nezbytné)

Ty jsou nutné k tomu, aby se vám webové stránky správně a bezpečně zobrazily.

Analytické (měření)

Pomáhají analyzovat, co vás na webových stránkách zajímá.

Marketingové

Pomáhají nám v zacílení internetové reklamy podle vašich potřeb.

Cookies

Další informace

Na základě čeho cookies zpracováváme?
S funkčními (nezbytnými) cookies můžeme pracovat na základě právních předpisů. S analytickými a marketingovými cookies ale můžeme pracovat jen s vaším souhlasem.

Kdo nám se zpracováním cookies pomáhá?
Pokud při zpracování cookies využíváme nástroje poskytované třetími stranami, jejich poskytovatelé jsou v pozici příjemců osobních údajů.
Pokud dochází ke zpracování mimo Evropskou unii, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na zajištění úrovně ochrany osobních údajů odpovídající Evropské unii).

 

Více ke zpracování cookies najdete v dokumentu:

Přejít nahoru